Hi, How Can We Help You?
پیدا کردن بهترین بورسیه های تحصیلی مرتبط با شما بصورت رایگان در مجموعه بورسیه

سفارش نوت آفیسر

روند سفارش نوت آفیسر کانادا در مجموعه بورسیه

 1. اطلاعات خود را در فرم پایین صفحه وارد کرده و ارسال کنید.
 2. تماس کارشناس مجموعه با شما و پیگیری های لازم انجام می شود.
 3. هزینه را واریز میکنید (قبل از پرداخت کامل شرایط شما بررسی میشود)
 4. گروهی با ایجاد کد اشتراک برای شما ایجاد میشود.
 5. زمان تحویل: حداقل 30 روز کاری (این وابسته به مجموعه Borsieh نمیباشد و مربوط به دولت کانادا است)
 6. بعد از دریافت اطلاعات، مشاوره ای جهت بررسی نوت بصورت تلفنی انجام خواهد شد.

فرم درخواست اولیه نوت آفیسر کانادا

شما در بالا میتوانید هر یک از چهار نوع گزارش گیری را درخواست دهید و بصورت جداگانه محاسبه و درخواست داده میشوند.

   1. GCMS Note – نوت آفیسر:  دریافت اطلاعاتی از کلیه اقدامات صورت گرفته در پرونده و وضعیت فعلی آن. چنانچه دخواست شما ریجکت شده باشد، دلیل اصلی آن را میتوانید از این طریق مطلع شوید.
   2. CSISNote – نوت امنیتی:  از طریق این جوابیه از اینکه پرونده شما وارد مرحله چک امنیتی شده است و یا خیر و یا از نتیجه آن مطلع میشوید.
   3. CBSA Note – نوت مرزبانی: شما میتوانید مطلع شوید که چه اطلاعاتی از شما در مرزبانی کانادا موجود است.
   4. نوت مدارک: با سفارش آن مدارکی که در یک پرونده سابمیت کرده اید را دریافت خواهید کرد.