خدمات مشاوره

مشاوره تخصصی اپلای

مجموعه بورسیه
پوشش تمام پروسه اپلای

گروه بورسیه از کارشناسان در زمینه های مختلف علمی تشکیل شده است که هدف آن بهبود بخشیدن سطح کیفی دستاوردهای علمی محققین است. اعضای گروه بورسیه سابقه فعالیت در این زمینه را در سایر مجموعه ها داشته و تصیمیم به ارائه خدماتی مستقل و متفاوت از سایر رقبا تشکیل شده است.