Hi, How Can We Help You?
خدمات 0 تا 100 پذیرش و ویزا تحصیلی استرالیا، کانادا و انگلستان

تبدیل ECTS

سفارش تبدیل ECTS واحدهای درسی

این به دانشجویان کمک می کند تا به کشورهای مختلف بروند و مدارک تحصیلی و دوره های تحصیلی آنها در خارج از کشور شناسایی و ارزش گزاری درستی شود. ECTS اجازه می دهد تا واحدهای اخذ شده در یک موسسه آموزش عالی به عنوان مدرک تحصیلی در دیگری محاسبه شود.

اعتبارات ECTS نشان دهنده یادگیری بر اساس نتایج تعریف شده یادگیری و حجم کاری مرتبط با آنها است. ECTS انعطاف پذیری برنامه های تحصیلی را برای دانشجویان افزایش می دهد. همچنین از برنامه ریزی، ارائه و ارزیابی برنامه های آموزش عالی پشتیبانی می کند. این یک ابزار اصلی در فرآیند بولونیا است که هدف آن قابل مقایسه کردن سیستم های آموزشی ملی در سطح بین المللی است.

ECTS همچنین کمک می کند تا اسناد دیگر، مانند ضمیمه دیپلم، واضح تر و آسان تر برای استفاده در کشورهای مختلف باشد. ECTS توسط اکثر کشورهای منطقه آموزش عالی اروپا به عنوان سیستم اعتبار ملی پذیرفته شده است و به طور فزاینده ای در جاهای دیگر استفاده می شود.

چرا تبدیل ECTS مورد نیاز است؟

تفاوت بین سیستم های آموزش عالی ملی می تواند منجر به مشکلاتی در مورد شناسایی مدارک تحصیلی و دوره های تحرک در خارج از کشور شود. این موضوع تا حدی با افزایش درک نتایج یادگیری و حجم کار برنامه های مطالعه مورد توجه قرار می گیرد. ECTS همچنین ترکیب سبک های مختلف یادگیری مانند دانشگاه و یادگیری مبتنی بر کار را در یک برنامه تحصیلی یا از طریق یادگیری مادام العمر ممکن می سازد. چگونه کار می کند؟ 60 واحد ECTS معادل یک سال کامل تحصیل یا کار است.

در یک سال تحصیلی استاندارد، این واحدها معمولاً به چندین ماژول کوچکتر تقسیم می شوند. یک “مدرک دوره کوتاه” معمولاً شامل 90-120 واحد ECTS است. مدرک “دوره اول” (یا لیسانس) شامل 180 یا 240 واحد ECTS است. معمولاً مدرک “دوره دوم” (یا کارشناسی ارشد) معادل 90 یا 120 واحد ECTS است. استفاده از ECTS در «سیکل سوم» یا Ph.D، متفاوت است. ECTS برای حمایت از تحرک دانشجویی بین مؤسسات آموزش عالی اعمال می شود.

توصیه نامه | موتیویشن لتر | ریسرچ پروپوزال | نمونه رایتینگ