سایت شخصی رزومه برای اپلای | طراحی سایت آکادمیک جهت اخذ پذیرش

طراحی سایت آکادمیک جهت اخذ پذیرش تحصیلی و نشان دادن با اساتید خارجی و نمایش حرفه ای سوابق تحصیلی.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است