Hi, How Can We Help You?
خدمات 0 تا 100 پذیرش و ویزا تحصیلی استرالیا، کانادا و انگلستان

تعرفه خدمات اپلای

تعرفه خدمات اپلای

تعرفه خدمات نگارشی

انگیزه نامه

تحویل 9 روزه

2/000/000 تومان

رزومه

تحویل 9 روزه

1/400/000 تومان

کاورلتر

تحویل 9 روزه

1/800/000 تومان

استادی پلن

تحویل 9 روزه

2/300/000 تومان

توصیه نامه

تحویل 9 روزه

700/000 تومان

ایمیل مکاتباتی

تحویل 9 روزه

700/000 تومان

تراول پلن

تحویل 9 روزه

2/300/000 تومان

موتیویشن‌لتر

تحویل 89 روزه

2/000/000 تومان

ریسرچ پلن

تحویل 9 روزه

2/300/000 تومان

بیانیه Diversity

تحویل 8 روز کاری

2/300/000 تومان

ریسرچ اینترست

تحویل 9 روزه

2/000/000 تومان

تیچینگ استیتمنت

تحویل 9 روزه

2/200/000 تومان

اعتراض به ریجکتی

تحویل 9 روزه

2/300/000 تومان

پارافرایز مقاله

زمان تحویل: متغیر

وابسته به نظر کارشناس

نگارش پرتفولیو

تحویل 18 روز کاری

صفحه ای 1/650/000 تومان

پرسنال استیتمنت

تحویل 9 روزه

2/000/000 تومان

رایتینگ سمپل

تحویل 20 روز کاری

7/000/000 تومان

بیانیه DEI

تحویل 9 روزه

2/000/000 تومان

ریسرچ پروپوزال

تحویل 14 روز کاری

7/000/000 تومان

نامه هدف از سفر

تحویل 9 روزه

2/100/000 تومان
2/300/000 تومان

نگارش GTE

تحویل 9 روزه

2/450/000 تومان

تعرفه خدمات مشاوره ای

مشاوره ویزا

زمان: 60 دقیقه

800/000 تومان

مشاوره پذیرش

زمان: 45 دقیقه

390/000 تومان

درخواست نوت کانادا

تحویل: حداقل 30 روز

800/000 تومان

مشاوره اسکایپ

زمان: 60 دقیقه

690/000 تومان

تعرفه خدمات طراحی

طراحی سایت رزومه

تحویل 15 روز کاری

3/000/000 تومان

طراحی لینکداین

تحویل 9 روزه

1/400/000 تومان

تعرفه خدمات اپلای

تعرفه خدمات اپلای تحصیلی و توریستی

تعرفی خدمات اپلای در بورسیه دات کام در بسیاری موارد با بررسی درخواست و پرونده شما تعیین میگردد. موارد بالا بخش های مشخص شده از هزینه های خدمات اپلای دانشجویان میباشد و بخش های دیگر را با پر کردن فرم درخواست اولیه هر خدمات و یا تماس مستقیم با پشتیبان میتوانید پیگیری نمائید.

سیستم خدمات دهی بورسیه دات کام

خدمات بعد از ثبت اولیه با ایجاد یک اشتراک برای شما شروع میشود. اشتراک مربوطه در تلگرام بهمراه کارشناس مرتبط با شما تشکیل شده و اطلاعات اولیه لازم بسادگی از طریق پرسشنامه دریافت میگردد. تعرفه خدمات اپلای در بورسیه دات کام آپدیت میباشد و نیاز به نگرانی از این بابت نیست.