روان شناسی

بورسیه ارشد
MBAادبیاتارشداقتصادبورسیه استرالیاپرستاریپزشکیحسابداریحقوقداروسازیدام پزشکیدکتریدندان پزشکیروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترفیزیکمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاموسیقیهنر

بورسیه دانشگاه ملبورن استرالیا 2022-2021

بورسیه فول فاند دانشگاه ملبورن استرالیا دانشگاه ملبورن استرالیا برای متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری چیزی در...

بورسیه دکتری سنگاپور
اقتصادبورسیه سنگاپوردکتریروان شناسیریاضیاتزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم کامپیوترفیزیکمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه دکتری سنگاپور سینگا با عنوان بورسیه دولت سنگاپور

بورسیه فول فاند سینگا در مقطع دکتری (بورسیه دولت سنگاپور) SINGAPORE INTERNATIONAL GRADUATE AWARD (SINGA) 01 June 2021: Application closed...

بورسیه دکتری دانشگاه وارویک
بورسیه انگلستاندام پزشکیدکتریروان شناسیریاضیاتزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم کامپیوترفیزیکمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه دکتری دانشگاه وارویک بریتانیا

بورسیه دکتری دانشگاه وارویک Warwick Chancellor’s International Scholarships  21 January 2021: Application closed تحصیل در: بریتانیا زمان شروع تحصیل:  اکتبر...

بورسیه تحصیلی دانشگاه ETH
بورسیه سوئیسروان شناسیریاضیاتزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم تغذیهعلوم کامپیوترفیزیکمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه تحصیلی دانشگاه  ETH

بورسیه تحصیلی دانشگاه  ETH  Excellence Scholarship & Opportunity Programme / ETH-D Scholarship 15 November 2020: Application opens 15 December 2020: Application closed...

بورسیه تحصیلی
اقتصادبورسیه آمریکاحسابداریروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم تغذیهعلوم کامپیوترفیزیککارشناسیمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه لیسانس دانشگاه هملاین آمریکا

بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه هملاین امریکا برای سال 2020 بورسیه لیسانس دانشگاه هملاین آمریکا | این بورسیه تحصیلی تحت...

بورسیه تحصیلی
MBAادبیاتارشداقتصادبورسیه استرالیاپرستاریپزشکیحسابداریحقوقداروسازیدام پزشکیدکتریدندان پزشکیروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاهنر

بورسیه ارشد و دکتری در دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه فول فاند دانشگاه ملبورن استرالیا مقطع ارشد و دکتری دانشگاه ملبورن استرالیا از اعطای 600 بورس تحصیلی فول فاند...

بورسیه تحصیلی
بورسیه آمریکاروان شناسیریاضیاتزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم تغذیهعلوم کامپیوترفیزیککارشناسیمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوتر

بورسیه تحصیلی کارشناسی آمریکا در دانشگاه سیاتل

بورسیه تحصیلی کارشناسی آمریکا دانشگاه سیاتل آمریکا یک بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برجسته خارجی سال اولی که در این دانشگاه...

بورسیه تحصیلی
دکتریروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاشیمیعلوم کامپیوترمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه دکتری دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته‌ها

بورسیه دکتری دانشگاه ملی استرالیا بورسیه دکتری دانشگاه ملی استرالیا | این بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری در رشته‌های مختلف...

بورسیه تحصیلی
ادبیاتاقتصادبورسیه بلژیکحسابداریحقوقروان شناسیزبانهای خارجهسایر رشته هامدیریت

بورسیه دکتری علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه کی یو لوون بلژیک در سال 2020

بورسیه دکتری علوم انسانی بورسیه دکتری علوم انسانی | این بورسیه های تحصیلی در مقطع دکتری برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف...

بورسیه تحصیلی
MBAبورسیه انگلستانپزشکیحسابداریحقوقداروسازیدام پزشکیدندان پزشکیروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترفیزیککارشناسیمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاموسیقیهنر

فاند کارشناسی انگلستان در دانشگاه وست مینستر

بورسیه دانشگاه وست مینستر انگلستان در مقطع کارشناسی دانشگاه وست مینستر انگلستان که در قلب لندن مستقر است، در سال...

1 2 3
Page 1 از 3
مشاوره: 09333696798