بورسیه استرالیا

بورسیه ارشد
MBAادبیاتارشداقتصادبورسیه استرالیاپرستاریپزشکیحسابداریحقوقداروسازیدام پزشکیدکتریدندان پزشکیروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترفیزیکمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاموسیقیهنر

بورسیه دانشگاه ملبورن استرالیا 2022-2021

بورسیه فول فاند دانشگاه ملبورن استرالیا دانشگاه ملبورن استرالیا برای متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری چیزی در...

بورسیه RTP
ارشدبورسیه استرالیادکتریریاضیاتشیمیفیزیکمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضا

بورسیه RTP دانشگاه موناش استرالیا – Research Training Program Scholarships

بورسیه های RTP دانشگاه موناش - Research Training Program (RTP) Scholarships Round 1: opens 1 September, closes 31 March Round...

بورسیه تحصیلی
MBAادبیاتارشداقتصادبورسیه استرالیاپرستاریپزشکیحسابداریحقوقداروسازیدام پزشکیدکتریدندان پزشکیروان شناسیریاضیاتزبانهای خارجهزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاهنر

بورسیه ارشد و دکتری در دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه فول فاند دانشگاه ملبورن استرالیا مقطع ارشد و دکتری دانشگاه ملبورن استرالیا از اعطای 600 بورس تحصیلی فول فاند...

بورسیه تحصیلی
MBAادبیاتارشداقتصادبورسیه استرالیاحسابداریحقوقدکتریروان شناسیریاضیاتزیست شناسیسایر رشته هاسینماشیمیعلوم تغذیهعلوم سیاسیعلوم کامپیوترفیزیکمدیریتمعماریمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی هوافضاموسیقیهنر

فاند ارشد و دکتری استرالیا در دانشگاه سیدنی

بورسیه فول فاند مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سیدنی استرالیا دانشگاه سیدنی استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری،...

بورسیه تحصیلی
بورسیه استرالیابورسیه ولزشیمیعلوم کامپیوترمقطع تحصیلیمهندسی صنایعمهندسی کامپیوتر

بورسیه ارشد فناوری اطلاعات و تجارت دانشگاه صلیب جنوبی استرالیا

بورسیه دانشگاه صلیب جنوبی استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صلیب جنوبی استرالیا در دانشکده تجارت و گردشگری در حوزه...

1 2
Page 1 از 2
مشاوره: 09333696798