دانشگاه های انگلیس

دانشگاه منچستر
دانشگاه های انگلیس

دانشگاه منچستر انگلستان

دانشگاه منچستر انگلستان دانشگاه منچستر در سال ۱۸۲۹ میلادی در شهر منچستر انگلستان تاسیس شد و در ردیف برترین دانشگاه...