تماس با ما

تماس با مجموعه بورسیه

آدرس

مازندران، قائم شهر، محله شهید چمران، کوچه قائم 5، خیابان مسجد قائم، پلاک: 0.0، طبقه: 2

شماره تماس

09927269504
01142262727

ایمیل ارتباطی

borsieh.com@gmail.com
info@borsieh.com