Hi, How Can We Help You?
پیدا کردن بهترین بورسیه های تحصیلی مرتبط با شما بصورت رایگان در مجموعه بورسیه

سفارش نوت آفیسر

روند سفارش نوت آفیسر کانادا در مجموعه بورسیه

  1. اطلاعات خود را در فرم پایین صفحه وارد کرده و ارسال کنید.
  2. تماس کارشناس مجموعه با شما و پیگیری های لازم انجام می شود.
  3. هزینه را واریز میکنید (قبل از پرداخت کامل شرایط شما بررسی میشود)
  4. گروهی با ایجاد کد اشتراک برای شما ایجاد میشود.
  5. زمان تحویل: حداقل 30 روز کاری (این وابسته به مجموعه Borsieh نمیباشد و مربوط به دولت کانادا است)
  6. بعد از دریافت اطلاعات، مشاوره ای جهت بررسی نوت بصورت تلفنی انجام خواهد شد.

فرم درخواست اولیه نوت آفیسر کانادا