پرداخت شهریه دانشگاه خارجی با حداقل کارمزد

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است